achtergrond

oiκoδomε

voor bouwbiologische en bouwkundige adviezen
zendmast


Elektrosmog is een verzamelnaam voor: elektrische velden, magnetische velden en elektromagnetische straling van zowel een gelijkveld als wisselveld, in uiteenlopende frequenties en modulaties


Van de fysische invloeden (velden, golven en straling) is elektrosmog op dit moment de meest voorkomende belasting. Elektrosmog komt door onze huishoudelijke apparaten, mobiele telefoons, draadloze netwerken, etc. in onze werk- en leefomgeving.
Belangrijk is te weten dat de besturingssystemen in ons lichaam uiterst gevoelige elektrochemische systemen zijn die op kleine veranderingen in elektrische- en magneetvelden reageren.

Een zenuwcel registreert een elektrische prikkel al vanaf 15-20 millivolt en is het gevoeligst bij ongeveer 50 Hertz.
In de medische wereld worden elektrische en magnetische prikkels gebruikt voor bijvoorbeeld botgroei. We hebben het dan over kortdurende behandelingen onder gecontroleerde omstandigheden.

In onze woon-/werkomgeving zijn allerlei elektrische en magnetische invloeden aanwezig die ons beïnvloeden. Vaak merken we hun effect pas op als we de belasting verlagen of wegnemen... of als we er last van hebben gekregen.

Meten is weten....
De bouwbiologisch meettechnicus kan met zijn meetapparatuur een goede indicatie geven van de aanwezigheid van belastende bronnen. Vervolgens kan hij met u op zoek gaan naar technisch en economisch haalbare maatregelen.

Ter verduidelijking:
Elektrisch veld = een krachtenveld dat aanwezig is tussen een bron (elektriciteitsdraad en/of het apparaat waar elektrische spanning op staat) en een geaarde plek (aarde, geaarde buis, geaard stopcontact, etc.).
Magnetisch veld = een krachtenveld dat aanwezig is rondom een draad zodra daar stroom doorheen gaat.
Energie“pakketten” die worden gevormd wanneer een elektrisch en magnetisch veld in een bepaalde verhouding in elkaar klikken, noemen we elektromagnetische straling.

Naast elektrosmog zijn er ook andere fysische zaken die ons beïnvloeden, zoals radioactiviteit, geluid en trillingen.
© Copyright Oikodome; laatst bijgewerkt feb 2016