achtergrond

oiκoδomε

voor bouwbiologische en bouwkundige adviezen
Werkgebieden van de bouwbioloog


Een kort overzicht


Binnen de bouwbiologie zijn er een aantal gebieden waarvoor metingen nodig zijn om tot een advies te komen.
Deze gebieden zijn onder 3.1 Fysisch, 3.2 Chemisch en 3.3 Microbiologisch verduidelijkt.
Daarnaast zijn nog tal van andere adviezen te geven om tot een gezonde(re) en duurzame(re) woning-/leefomgeving te komen, zoals met betrekking tot:

Woonklimaat
Het woonklimaat wordt bepaald door: de lucht, de temperatuur, de luchtvochtigheid en het elektrische klimaat. Voor zowel bestaande woningen als nieuwbouw is het zoeken naar een zo optimaal mogelijk binnenklimaat belangrijk. Ook op een goede manier ventileren hoort bij dit onderdeel.

Bouwwijze en keuzes bouwstoffen
Verschillende manieren van bouwen (traditioneel, houtskelet, beton) vragen uiteraard verschillende bouwmaterialen. Er zijn verschillende manieren van isoleren, diverse soorten houtbeschermingsmiddelen, lijmsoorten en verfsystemen. Hier zijn bewuste keuzes te maken die een gezonde(re) leefomgeving opleveren en tegelijkertijd het milieu minder belasten.

Energieverbruik
Iedere woning verbruikt energie, maar niet elke woning even veel.
Hoe kan men optimaal gebruik maken van gratis zonne-energie?
Welke mogelijkheden zijn er om energie te besparen?
Welke maatregelen zijn zinvol om de thermostaat lager te kunnen zetten zonder verlies aan comfort?
Hoe kunnen we woningen ontwerpen waar evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt?
Belangrijk bij energiebesparing is te kijken naar maatregelen die het stookseizoen kunnen verkorten. Daar is veel winst te behalen. Passiefhuis maakt daar optimaal gebruik van.

Verwarming
Over verwarming is heel veel te zeggen.
Voor welke verwarming kiezen we? Hoe afhankelijk maken we ons zelf van fossiele brandstoffen zoals aardgas, of olie? Of toch maar in een kanaal voorzien voor een eventuele houtkachel?
Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende systemen?

Akoestiek
Waar ligt de grens tussen acceptabel geluid en geluidsoverlast?
Men zou bij het ontwerp niet alleen rekening moeten houden met de wettelijke eisen die aan bijvoorbeeld gevels of woningscheidingen worden gesteld.
Staan de geluidsbronnen, zoals ventilatoren of CV-ketel, voldoende ver van de slaapplaats? Zijn ventilatiekanalen voldoende geluiddempend?

Sanitair en waterbesparing
Regenwater is gratis. Er zijn systemen in de handel waarmee je regenwater geschikt maakt voor de wasmachine en om het toilet door te spoelen. De systemen zijn er, maar waarom wordt er dan zo weinig gebruik van gemaakt?
Als we milieubewuster zouden zijn, zouden we die systemen meer toepassen - waardoor ze financieel aantrekkelijker zouden worden - omdat het steeds moeilijker en duurder wordt om schoon drinkwater te maken.

Hoewel de opsomming nog lang niet volledig is zal duidelijk zijn dat de bouwbiologie een multidisciplinair vakgebied is.© Copyright Oikodome; laatst bijgewerkt feb 2016