achtergrond

oiκoδomε

voor bouwbiologische en bouwkundige adviezen
BouwbiologieWat is bouwbiologie


Bouwbiologie houdt zich bezig met de wisselwerking tussen de mens en zijn woon- en werkomgeving.

Onze omgeving beïnvloedt ons: denk aan wat een prachtig landschap, of een stinkende vuilnisbelt met je doet.


Er is in de loop van de inmiddels ruim 40 jaar, dat de Duitse Baubiologie zich heeft ontwikkeld, een lijst van 25 grondregels opgesteld (zie onder 2.1 Grondregels) om een zo gezond mogelijke leefomgeving te creëren.

Bouwbiologische adviezen leveren niet alleen een duurzame(re) woning op (zoals men dat o.a. bij Duurzaam Bouwen voor ogen heeft), maar ook een gezondere woning; een woning waarbij mens en milieu worden ontzien/gespaard.


Naast de grondregels is er een meetmethode ontwikkeld (zie onder 2.2 Meettechniek), waarmee de bouwbiologisch meettechnicus (Baubiologischer Messtechniker IBN) een instrument in handen heeft om de kwaliteit van de leefomgeving te beoordelen.
Jaarlijks komen wetenschappers bij elkaar om de richtwaarden (zie onder 2.3 Richtwaarden) af te stemmen op nieuwe beschikbare wetenschappelijke inzichten.
Deze richtwaarden wijken nogal eens af van de toelaatbare belastingwaarden die door overheden en instituten worden gehanteerd, omdat deze uitgaan van belastingen in werksituaties.

De Richtwaarden van de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM-2015 zijn in eerste instantie bedoeld voor de slaapplaats. De plek waar gedurende de nacht het lichaam herstelt van de schade, die het gedurende de dag heeft opgelopen.

Daarnaast wordt gekeken naar plaatsen waar men ook lang verblijft, zoals arbeidsplek, school, kinderopvang, ontspanningsplek, etc..
© Copyright Oikodome; laatst bijgewerkt dec 2022